TYPE E - ETHOS

Black polished

TYPE E - ETHOS
Heavy-Duty-Line
Heavy-Duty-Line

6,5 x 15" (KBA number: 46615)

6,5 x 16" (KBA number: 46616)

7,0 x 16" (KBA number: 46388)

7,5 x 17" (KBA number: 46389)

8,0 x 18" (KBA number: 46390)

auch f├╝r den Winter geeignet
Wheel sizes