TYPE K - KITANO

Brilliant silver

TYPE K - KITANO
TYPE K - KITANO
TYPE K - KITANO
TYPE K - KITANO
TYPE K - KITANO
TYPE K - KITANO
AllSeason-Line
AllSeason-Line

7,5 x 17" (KBA number: 50389)

8,0 x 17" (KBA number: 50388)

8,0 x 18" (KBA number: 50985)

8,0 x 19" (KBA number: 51907)

BMW & Mini
auch f├╝r den Winter geeignet
Wheel sizes